Відповідно до статті 17 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія та її місцеві організації, які у  встановленому законом порядку набули статусу юридичної особи, щоквартально, не пізніше ніж на сороковий день після закінчення звітного кварталу, подає до Національного агентства з питань запобігання корупції у паперовій формі та на електронному носії звіт політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за відповідний квартал, а також оприлюднює такий звіт на своєму офіційному веб-сайті у цей самий строк.

2016
Звіт Ліберальної партії України за І кв. 2016 року
Звіт Ліберальної партії України за ІІ кв. 2016 року
Звіт Ліберальної партії України за ІІІ кв. 2016 року
Звіт Ліберальної партії України за ІV кв. 2016 року
Звіт Ліберальної партії України за 2016 рік

2017
Звіт Ліберальної партії України за І кв. 2017 року
Звіт Ліберальної партії України за ІІ кв. 2017 року
Звіт Ліберальної партії України за ІІІ кв. 2017 року
Звіт Ліберальної партії України за ІV кв. 2017 року
Звіт Ліберальної партії України за 2017 рік

2018
Звіт Ліберальної партії України за І кв. 2018 року
Звіт Ліберальної партії України за ІІ кв. 2018 року
Звіт Ліберальної партії України за ІІІ кв. 2018 року
Звіт Ліберальної партії України за ІV кв. 2018 року
Звіт Ліберальної партії України за 2018 рік

2019

Звіт Ліберальної партії України за І кв. 2019 року
Звіт Ліберальної партії України за ІІ кв. 2019 року