Банківські реквізити:
одержувач - Ліберальна партія України
код ЕДРПОУ – 00044351
Розрахунковий рахунок - 26003300196863
МФО - 322669
Банк -  ТВБВ № 10026/016 філії – Головного управління по м. Києву та Київської області АТ «Ощадбанк»

 

Призначення платежу:
Від фізичної особи  -  прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або серія та номер паспорта, адреса місця проживання -  внески на підтримку партії.
Від юридичної особи - назва юридичної особи, ЄДРПОУ - внески на підтримку партії.

 

Увага!
Відповідно до статті 14 Закону про партії, грошові внески на користь політичної партії, місцевої організації політичної партії, яка в установленому порядку набула статусу юридичної особи, здійснюються через банківські операції.
Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні», разом з платіжним документом на здійснення грошового внеску на підтримку політичної партії до установи банку України чи відділення зв’язку подається письмова заява про відсутність обставин, передбачених частинами першою-третьою цієї статті, наявність яких є підставою для відмови у прийнятті платіжного документа на здійснення грошового внеску.
Така заява подається за формою , затвердженою Національним агентством з питань запобігання корупції.
Без подання такої заяви платіжний документ на здійснення грошового внеску не приймається.